Dansk
 
English
 
 

Uheld i hjemmet

 

ÆLDRES TILSKADEKOMST VED UHELD

Antallet af ældres uheld er størst i forbindelse med fald, og mest omfattende i forbindelse med brand.
 
 
BRANDULYKKER
Der omkom i 2008 12 personer ved brande forårsaget af elektricitet, hvilket svarer til gennemsnittet for de sidste 10 år.
 
Alder er sædvanligvis en væsentlig faktor. Jo ældre man er, jo højere risiko har man for at omkomme i en brand forårsaget af elektricitet.
 
Komfurer er den største enkeltårsag til dødsbrande forårsaget af elektricitet.
Denne type brand tegner sig for en tredjedel af det totale antal dødsbrande.
 
Knapt 60 % af brandene forårsages af elektrisk udstyr, man tilslutter installationen, mens godt 40 % skyldes elinstallationerne.

Sikkerhedsstyrelsen har i 2008 registreret 270 elbrande.

Antallet af elbrande i Danmark i 2008 er ca. 2.462

 

IntelligentCare:

Slukker for strøm og apparatur før branden opstår

 

Brande opstået i husholdningsapparater

Husholdningsapparater udgør 26 procent af brandstiftere ved elbrande.
 
Det er komfurer, køleskabe og frysere, der forårsager størstedelen af elbrandene. Komfurbrande skyldes oftest menneskelige fejl.
 
Brandene opstår, fordi brugeren glemmer at slukke eller kommer til at tænde komfuret ved en fejl. De kan også forårsages af, at der lægges viskestykker, aviser eller andre letantændelige ting for tæt på det tændte komfur.
 
 
 
 
 
 
FALDULYKKER
Det totale antal af skadestuekontakter for 65+ årige er ca. 67.000 på årsbasis i Danmark, fordelt med ca. 14.000 for mænd og 27.000 for kvinder.

Ud af de 67.000 registrerede skadestuekontakter er der registreret 41.000 uheld i hjemmet hvoraf 29.000 knytter sig til fald.

Falduheld medfører årligt 10.000 indlæggelser på hospitalet.

Antallet af uheld i hjemmet der ikke har medført kontakt til sygehusvæsenet er ukendt.

 
Fald på trappe 
 
IntelligentCare:

Sikrer automatisk hjælp når faldulykken er sket

YesGroup (Young & Elderly Secure Group)  | Tlf.: +45 2183 3502