Dansk
 
English
 
 

TeleCare information

 

TELECARE-INFORMATION

 INTRODUKTION

Telecare er et begreb, der dækker en bred vifte af udstyr og tjenester, der har til formål at udvikle teknologi som gør det muligt for mennesker at leve med større selvstændighed og sikkerhed i sit eget hjem.

Det har udviklet sig som en forlængelse af de sociale og samfundstjenelige infrastrukturer omkring omsorg og beskyttelse af familie og medborgere.

Det giver adgang til bistand i nødsituationer 24 timer i døgnet. Det er et af de afgørende aspekter i forbindelse med beskyttede boliger, og denne service er nu let tilgængelig for folk i deres eget hjem.

Svarene til indberetninger vil afhænge af den type bistand, der kræves af brugeren og kan omfatte indgriben fra en slægtning, nøgleindehaver, tilkaldevagt, sundhedsfagligt personale eller redningstjenesterne.  

 

TeleCare effekter

[Eksempler på Telecare udstyr og anvendelse]

 
 
TELECARE UNDER UDVIKLING

Telecare tjenester er under stadig udvikling, og kan klassificeres i foreløbig 3 generationer.

Første Generation Telecare

Dækker udstyr og enheder som oftest ses i forbindelse med nærsamfundet og alarmcentraler, og refererer til brugeraktiverede enheder, såsom trykknap, vedhæng eller snoretræksalarmer.

Disse besvares typisk af en opkaldsbehandler, der vil udløse en reaktion, som regel fra en slægtning, ven eller sundhedsfagligt personale, der alle har adgang til at kunne låse døren op og skaffe sig adgang til boligen.

Anden Generation Telecare

Henviser til forbedret udstyr, som har udviklet sig efter indførelsen af fællesskabets alarmtjenester, og omfatter sensorer såsom røgalarm og oversvømmelse detektorer. 

Anden Generation Telecare omfatter samtidig sensorer, som kan overvåge hjemmet, vitale funktioner, fysiologiske foranstaltninger og livsstil.

Disse sensorer kan indsamle og videregive oplysninger løbende om døråbning, badevanddrift, brug af elektriske apparater, og bevægelse både inden for- og udenfor hjemmet.

 

Tredje Generation Telecare

Henviser til en forbedret fremtidig teknologi og øget tilgængelighed ved hjælp af bredbånd, trådløs og audio-visuel teknologi, som giver mulighed for virtuel- eller telesamråd mellem brugeren, deres læger, sygeplejerske eller sundhedsfagligt personale, hvilket reducerer behovet for hjemmebesøg, sygehus aftaler, skadestuebesøg eller sygehusindlæggelser. 

TELECARE SERVICE OMFATTER

 • Vurdering og henvisning af brugere.
 • Installation og vedligeholdelse af udstyr.
 • Overvågning af kunder og indsats i tilfælde af en indberetning

Telepleje tilvejebringer kontinuerlig, automatisk fjernovervågning af øjeblikkelige nødsituationer og livsstil, med henblik på at sikre tryghed for brugeren i en selvstændig dagligdag.

Det er en tjeneste, der bringer sundhed og social omsorg direkte til brugeren; støtter uafhængighed og velbefindende for ældre mennesker og andre udsatte brugerne.

EKSEMPLER PÅ BEHOV FOR TELECARE

 • Ældre mennesker, der lever med specifikke langsigtede lidelser, især demens.
 • Ældre mennesker konfronteret med at:
  • Flytte hjem til bolig.
  • Plejehjemsanbringelse.
  • Folk, der:
   • Er i risiko for at falde i hjemmet.
   • Sårbare overfor husstandshændelser som f.eks. brand eller oversvømmelse.
   • Kræver genoptræning og / eller mellemliggende pleje for at kunne vende hjem med succes.
  • Mennesker der:
   • Ofte frekventerer skadestue eller intensivafdeling på sygehuset.
   • Er i fare for social udstødelse som følge af:
    • Frygten for kriminalitet.
    • Sociale eller sundhedsmæssige faktorer.
  • Mennesker med udviklingshæmning eller kognitiv svækkelse.
  • Personer med sensoriske eller fysiske funktionsnedsættelser.
  • Sårbare mennesker i alle aldre, hjemløse og misbrugere, ofre for forbrydelser m.fl.
  • Plejere, både formelle og uformelle.

ACCEPT AF BEHOVET FOR TELECARE

Blandt myndigheder og plejere er der en stigende accept at behovet for Telecare som forebyggende og skadebegrænsende hjælpemidler.

Telecare er først og fremmest et kvalitativt løft til den nødvendige overvågning og omsorg.

Dernæst et markant omkostningsdæmpende bidrag til sektoren, som kompensation for et faldende antal omsorgspersonale og stadig større pres på de offentlige budgetter.

Generelle kriterier:

Myndigheder, plejere og pårørende har opstillet en række kriterier, der skal være opfyldt, for at Telecare kan indgå som et hjælpemiddel i den daglige overvågning og omsorg.

1. Visitoren konkluderer, at Telecare løsning er nødvendig for at:

 • Forbedre den enkeltes livskvalitet.
 • Fastholde den enkelte i sit eget hjem og i samfundet.
 • Øge sikkerheden for den enkelte, og mindske risikoen for skader.
 • Lade plejere udøve sikker overvågning af den enkelte i hjemmet.
 • Lette sikker udskrivelse fra hospitalet eller forhindre (gen-)indlæggelse.

2. Telecare løsningen skal:

 • Være omkostningseffektiv.
 • Kunne tilpasses individuelle behov.
 • Kunne anvendes i såvel offentlig som privat regi.
YesGroup (Young & Elderly Secure Group)  | Tlf.: +45 2183 3502