Dansk
 
English
 
 

Det intelligente omsorgssystem

 
IntelligentCare er udviklet med henblik på at:
- Øge trygheden for borgere med en psykisk eller fysisk funkionsnedsættelse
- Forbedre og støtte omsorgspersonens arbejdsmiljø
- Reducere omsorgsudbyderens samlede driftsomkostninger

FUNKTION

 • Hjælpen kommer af sig selv
 • IntelligentCare overvåger at en dag går som den skal, og bekræfter det med "OK" melding. Hvis den ikke kommer skal hjemmet kontaktes
 • Omgående automatisk melding ved uheld eller unormal adfærd
 • IntelligentCare gemmer kun data i forbindelse med uheld eller unormal adfærd
 • Der foregår ingen logning ved normal adfærd

 HJEM

 • Forbedrer den enkeltes livskvalitet
 • Lader plejere og pårørende udøve sikker overvågning af den enkelte i hjemmet
 • Fastholder den enkelte i sit eget hjem og i samfundet
 • Kan tilpasses individuelle behov
 • Øger sikkerheden for den enkelte, og mindsker risikoen for skader
 • Letter sikker udskrivning fra hospitalet eller forhindrer (gen-)indlæggelse

 SAMFUND

 • Muliggør indførelse af innovative og intelligente arbejdsgange og arbejdsrutiner for plejepersonale og akutberedskab
 • Kan anvendes i såvel offentlig som privat regi
 • Skaber fælles normer indenfor hjælpemidler og ældrepleje
 • Gavnlig effekt på samfundsøkonomien
YesGroup (Young & Elderly Secure Group)  | Tlf.: +45 2183 3502