Dansk
 
English
 
 

Køkkenvagt

 
Køkkenvagten er en enhed der kan arbejde selvstændigt som vagt i køkkenet og samtidig indgå som en integreret del af IntelligentCare systemet.
  
Komfurvagt
Køkkenvagten er først og fremmest en komfurvagt. Et eksempel på anvendelse er en situation hvor beboeren er faldet ved komfuret og komfurvagten slukker for komfuret så uheldet ikke udvikler sig ved gryder der koger over, tørkogning, brændt mad eller endnu værre, komfurbrand.
 
Køkkensensor
Udover at overvåge komfuret kan Køkkenvagten agere som sensor for det samlede system og således bidrage til den intelligente alarmhåndtering. Den kan også se om der står en bruger ved komfuret.
 
Varmeudvikling
Køkkenvagten har indbygget varmesensor der kan se om varmeudviklingen er for kraftig på komfuret. Køkkenvagten vil naturligvis give videre rammer for brug, så længe borgeren står ved komfuret. Systemet kan håndtere midlertidig varmeudvikling i forbindelse med flytning af gryder fra én varmeplade til en anden.
 
Tidsstyring
En fast tid kan indkodes i Køkkenvagten så der er en samlet maksimal tid for brug af komfuret. Således sikres det at en glemt plade bliver slukket selvom varmeudviklingen ikke er kraftig.
 
Røgudvikling
Den effektive sensor er istand til at se røgpartikler i luften over komfuret. Dette betyder at sikkerheden er yderligere øget, og komfuret slukkes hvis maden er ved at brænde hårdt på, og varmeudviklingen endnu ikke er synlig for sensoren.
 
 

INTELLIGENTCARE SKELNER MELLEM MENNESKER, DYR OG ANDRE FREMMEDLEGEMER

YesGroup (Young & Elderly Secure Group)  | Tlf.: +45 2183 3502