Dansk
 
English
 
 

Aldring i Europa

 

ALDRING I EUROPA

Den Europæiske Union (EU) står i dag over for et fald i antallet af personer i den arbejdsdygtige alder, en vigende naturlig vækst og aldring af en del af befolkningen. Befolkningens aldring (dvs. antallet af ældre i forhold til den samlede befolkning) skyldes først og fremmest de store økonomiske, sociale og medicinske fremskridt, som den europæiske befolkning nyder godt af.

Den faldende fertilitet ("baby crash"), der er fulgt efter fødselstilvæksten i efterkrigsårene ("baby boom"), er nu skyld i, at aldersgruppen 45-65 år er meget stor.

Den samlede forventede gennemsnitslevetid (der er steget med 8 år mellem 1960 og 2006) kan forventes at stige yderligere 5 år mellem 2006 og 2050. Det vil føre til en kraftig stigning i det antal personer, som bliver op i 80’erne og 90’erne, en alder, hvor man ofte bliver skrøbelig.

Den samlede befolkning i EU25 bliver lidt mindre, men samtidig meget ældre.

Antallet af EU-borgere i den arbejdsdygtige alder (fra 15-64 år) vil falde med 48 millioner mellem 2006 og 2050. Befolkningsandelen på 65 år og derover er i 2005 på 29 %. Grupppen af ældre forventes at bliver fordoblet og nå op på 51 % inden 2050.

Den demografiske ændring ledsages af dybtgående sociale ændringer (social sikring, boliger, arbejde) i alle de medlemsstater, der står over for den udfordring, som befolkningsaldringen udgør.

Aldringen vil udøve et kraftigt pres på de offentlige udgifter i opadgående retning. Sådanne budgetunderskud kan forrykke den fremtidige balance i pensions- og socialbeskyttelsesordningerne i almindelighed og fjerne mulighederne for økonomisk vækst. 

En bedre tilpasning af serviceydelserne på sundhedsområdet og forebyggelse af kroniske sygdomme kunne halvere den forventede stigning i de offentlige udgifter på sundhedsområdet og til pleje af mennesker.

 Fra 2008 og i de næste tyve år begynder befolkningsandelen på 60 år og derover at vokse med 2 millioner om året i gennemsnit. Dette sker mens befolkningsandelen i den arbejdsdygtige alder fra 2014 vil falde med 1 til 1,5 millioner om året. [Kilde: Eurostat Befolkningsprognose, 2008]

 

OMSORG OG OPSYN

I takt med den aldrende befolknings øgning i antal, stiger behovet for omsorg og opsyn. Det omfatter såvel den forebyggende som den behandlende del.

Alle tal viser at den behandlende del er langt den dyreste for samfundet, og det er derfor evident at al forebyggende indsats, eller skadesreduktionsindsat er vital både af hensyn til omsorg og økonomi.

YesGroup (Young & Elderly Secure Group)  | Tlf.: +45 2183 3502