Dansk
 
English
 
 

TRYG I EGET HJEM

Tryg i eget hjem 
 
 
IntelligentCare er en fysisk diskret enhed, der ikke fylder stort mere end en stikkontakt. 
 
IntelligentCare består af én eller flere multifunktionelle sensorer der leveres med behovsspecifikke, brugerdefinerede App's, som blandt andet omfatter:
 • Køkkenvagt
 • Sengevagt
 • Toilet/badvagt
 • Dørvagt
 • Tilstedeværelseskontrol
 • Adgangskontrol
 • Brandfarevagt
 • Røgdetektering/røgvagt
 • Faldvagt

Multifunktionelt modulopbygget sikkerhedssystem til ældre og svage der ønsker at opholde sig i eget hjem længst muligt

 

PERSONLIGT SIKKERHEDSSYSTEM

Multisensor

IntelligentCare tilgodeser både brugerinteresser og samfundsinteresser 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BRUGERINTERESSE
 
IntelligentCare tilvejebringer kontinuerlig, automatisk fjernovervågning af øjeblikelige nødsituationer og livsstil, med henblik på at sikre tryghed for brugeren i en selvstændig dagligdag.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SAMFUNDSINTERESSE
 
IntelligentCare muliggør indførelse af innovative og intelligente arbejdsgange og arbejdsrutiner for plejepersonale og akutberedskab.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

VISIONEN OM 3. GENERATION TELECARE ER NU TILGÆNGELIG MED INTELLIGENTCARE


IntelligentCare er TeleCare All-in-One 

INTELLIGENT NØDKALD

Den korteste vej mellem teknologi og omsorg
 
Ved at bruge intelligente teknologier, som vi kender fra mange områder i hverdagen, skaber vi løsninger, der frigør menneskelige ressourcer, til dér hvor der er mest brug for dem.
Vi gør 'kolde hænder' til 'varme hænder', og målet med vore løsninger er at brugerne skal forblive selvstændige og bevare deres værdighed.
 
 
 
 • Digital
 • Trådløs
 • Sikker

HJÆLPEN KOMMER AF SIG SELV

IntelligentCare er et tryghedssystem, der sikrer at assistance bliver tilkaldt, når man har brug for hjælp.
 
Er man faldet, risikerer man ikke længere at ligge mange timer, eller enddog dage, før man bliver fundet.
 
Brugeren bliver "set" når uheldet er ude. Normal adfærd registreres ikke.
 
Prioriteret og behovsbestemt alarmmelding til:
 • Alarmcentral
 • Omsorgspersonale
 • Pårørende

MERE VELFÆRD FOR FÆRRE PENGE

IntelligentCare sparer det offentlige for store resourcer i form af tid og penge.
 • Ingen falske alarmer
 • Sikker og konkret uheldsmelding
 • Mindsker risikoen for uheld der medfører hospitalsindlæggelse
 • Kan integreres med de fleste nødkalds- og omsorgssystemer der eksisterer på markedet
 • Kort og enkel monteringstid

 

IntelligentCare

Tryg og værdig tilværelse i eget hjem

YesGroup (Young & Elderly Secure Group)  | Tlf.: +45 2183 3502